4 Tier  Topsy Turvy Round Wedding Birthday Cake Tins Baking Pans

More Views

4 Tier Topsy Turvy Round Wedding Birthday Cake Tins Baking Pans

Details:

Product contains 4 Topsy Turvy Round cake tins sizes 6", 8", 10" and 12" ( lower 2.95" x higher 4.95" deep )


£19.99